Empresa

A BIA mediambiental gestionem els residus de les indústries i de qualsevol tipus d’empresa. I ho fem de manera sostenible.

Som la via mediambiental que permet la gestió integral dels residus de les indústries i empreses de qualsevol activitat professional. Vint anys d’experiència en el sector avalen el nostre coneixement i serveis.

Prioritzem la responsabilitat en cada una de les nostres accions i serveis per tal d’adequar-nos a les exigències mediambientals de les empreses i promoure actituds i comportaments d’acord amb els valors de sostenibilitat de la societat.

Actualment, el servei integral de gestió de residus és cabdal en els plantejaments de sostenibilitat mediambiental de la indústria. És un dels elements clau de la gestió empresarial global, principalment en aquelles indústries que dia a dia realitzen grans esforços en la normalització i optimització de processos per aconseguir finalment un producte o servei de qualitat.

És per això que a BIA mediambiental treballem per plantejar les opcions més adequades, econòmiques i sostenibles existents en el mercat, i poder oferir als nostres clients un servei integral i responsable en la gestió dels seus residus.

Per què BIA?

Com a empresa especialitzada en serveis de gestió de residus, el principal objectiu de BIA mediambiental és trobar el tractament més adient al menor cost possible, prioritzant la recuperació i la valorització, material o energètica, dels residus, ja siguin perillosos o no perillosos.

Entre els avantatges de la gestió integral de residus que BIA mediambiental ofereix a les indústries en destaquem els principals:

  • Optimització dels processos productius.
  • Reducció de costos.
  • Transparència i legalitat en la gestió.
  • Documentació completament actualitzada.
  • Adequació a la normativa vigent.
  • Un únic interlocutor per tota la gestió de residus.
  • L’experiència que ens avala en el sector.
  • El compromís i responsabilitat amb els valors de sostenibilitat.